Regler

Att läsa och godkänna dessa regler är en förutsättning för att delta i kampanjen.

  1. Alla personer över 13 år kan delta i kampanjen. Deltagande i kampanjen kräver inte köp av någon produkt eller tjänst.
  2. Varje person kan bara delta i kampanjen en gång. Flera deltaganden av samma person raderas. Deltagaren måste uppge alla obligatoriska uppgifter som begärs i deltagandeformuläret.
  3. Kampanjen genomförs av kampanjarrangören, som är företaget eller en samarbetspartner till Söderlångvik gård Ab. Kampanjarrangören ansvarar för alla kostnader som är relaterade till kampanjen. I slutet av kampanjen meddelas deltagarna om förmånerna och priserna.
  4. Kampanjens förmåner eller priser kan inte omvandlas till pengar. Inga pengar återbetalas heller för förmåner eller priser. Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut de angivna priserna och förmånerna mot andra med motsvarande värden.
  5. Företaget förbehåller sig rätten att ändra reglerna eller vid behov avbryta kampanjen av en motiverad anledning. Kampanjarrangören förbehåller sig rätten att utan ytterligare förklaring utesluta deltagande som inte följer kampanjens regler. Eventuella oklarheter gällande tillämpning och tolkning av reglerna löses av kampanjarrangören.
  6. Söderlångvik gård Ab ansvarar inte för tekniska problem eller andra omständigheter som påverkar kampanjen.
  7. Söderlångvik gård Ab:s anställda kan inte delta i kampanjen.

Om de olika språkversionerna av reglerna och annan dokumentation skiljer sig åt, ska den finskspråkiga versionen tillämpas i första hand.