Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste Skärgårdsbaren Ab / Saaristobaari:n kampanjoista nano.paljon.fi-palvelussa.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys Skärgårdsbaren Ab / Saaristobaari Y-tunnus: 2591754-4

Yhteyshenkilö Nikolai Sumelius +358 40 6547 410 info@saaristobaari.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat Potentiaaliset asiakkaat Verkkosivujen käyttäjät

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde) ja sähköisen suoramarkkinoinnin osalta henkilön suostumukseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys/organisaatio, Y-tunnus, osoite, laskutustiedot, rooli/titteli, kiinnostuksen kohteet, tiedot tilatuista palveluista tai ostetuista tuotteista ja niiden muutoksista sekä IP-osoite.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen niiden käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Kun tietoja ei enää tarvita, ne anonymisoidaan tai poistetaan.

6. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos Euroopan komissio on tehnyt kyseistä maata koskevan päätöksen tietosuojan riittävyydestä tai jos siirtoon sovelletaan asianmukaisia suojatoimia. Suojatoimista saa tarvittaessa jäljennöksen rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sinulla on myös oikeus peruuttaa mahdollinen suostumuksesi suoramarkkinointiin milloin tahansa ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

10. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä, jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi.

Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä, joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords ja Facebook Pixel -evästeet, joilla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen ja Facebookin mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin täältä.  Omia Facebookin mainosasetuksia voi muokata täältä.

Mikäli sääntöjen ja muun dokumentaation eri kieliversiot poikkeavat toisistaan, suomenkielisiä versioita sovelletaan ensisijaisesti.