Dataskyddsbeskrivningen

Detta är en dataskyddsbeskrivning för Ab Lindell Flowers Oy:s kampanjer i tjänsten nano.paljon.fi i enlighet med artikel 13 i EU s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

1. Personuppgiftsansvarig

Företag Ab Lindell Flowers Oy FO-nummer: 0179076-1

Kontaktperson Heidi Kivilompolo +358 40 8328 980 heidi@lindellflowers.fi

2. De registrerade

Kunder Potentiella kunder Webbplatsens användare

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är kontakt med kunder, upprätthållande av kundrelation och marknadsföring. Behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (det finns ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige) och samtycke från personen vid elektronisk direktmarknadsföring.

4. Registrets uppgiftsinnehåll

Följande uppgifter kan lagras i registret: namn, telefonnummer, e-postadress, företag/organisation, FO-nummer, adress, faktureringsinformation, roll/titel, intressen, information om beställda tjänster eller köpta produkter och deras ändringar samt IP-adress.

5. Personuppgifternas lagringstid

De insamlade personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för genomförandet av det ändamål för vilket de behandlas. När uppgifterna inte längre behövs, anonymiseras eller raderas de.

6. Utlämning av uppgifter

Personuppgifter lämnas normalt inte ut till tredje parter. Uppgifterna kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

7. Överföring av uppgifter till tredje länder

Den personuppgiftsansvarige kan överföra uppgifterna till ett land utanför EU eller EES om den Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om tillräckligt dataskydd i landet i fråga eller om lämpliga skyddsåtgärder tillämpas i överföringen. Vid behov kan en kopia av skyddsåtgärderna tillhandahållas av den personuppgiftsansvariges kontaktperson.

8. Registrets skyddsprinciper

En säker behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Registret hanteras med vederbörlig försiktighet och de uppgifter som behandlas i datasystem skyddas på ett lämpligt sätt. När registeruppgifterna lagras på internetservrar ombesörjs hårdvarans fysiska och digitala datasäkerhet på ett tillbörligt sätt. Den personuppgiftsansvarige sköter om att de lagrade uppgifterna samt nyttjanderätterna till servrarna och övriga uppgifter som är kritiska för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsuppgifter inkluderar detta.

9. Rättigheter

Varje person i registret har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till de personuppgifter som rör hen själv, att begära rättelse eller radering av gällande uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandling eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Vid behov kan den personuppgiftsansvarige be den person som framför sin begäran att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tidsram som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Du har också rätt att när som helst återkalla ditt eventuella samtycke till direktmarknadsföring och rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

10. Kakor

Denna webbplats använder kakor. Webbplatsen skickar en kaka till din webbläsare – en liten textfil som lagras på din dators hårddisk. Det finns både tidsbegränsade kakor med sessionsidentifierare som stängs när du stänger webbläsaren samt permanenta kakor som lagras på din dators hårddisk. Med hjälp av kakor kan vi identifiera din webbläsare och på så sätt använda de data vi får till exempel för att räkna antalet besökare på vår webbplats, samt för att analysera användningen av vår webbplats såsom statistisk uppföljning. De ger oss också möjlighet att granska och spåra våra användares intressen och på så sätt utveckla vår webbplats. Alla insamlade data är anonyma och kan inte användas för att länka aktiviteter på nätet till en specifik person.

De flesta webbläsare godkänner automatiskt kakor, men du kan valfritt ändra din webbläsares inställningar och när som helst ta bort användningen av kakor. Du kan undvika kakor genom att ändra dina webbläsarinställningar och förbjuda användningen av dem.

Annonseringskakor hjälper oss att välja de mest lämpliga och intressanta annonserna för dig. De förhindrar också att samma annonser visas. Vissa tredjepartsleverantörer kan också använda kakor eller webb-beacons för att visa annonser som är intressanta för dig när du besöker olika webbplatser. De data som samlas in genom kakor och webb-beacons ger inte oss eller tredje parter några personliga uppgifter såsom ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Tredjepartsannonsörer kan också använda teknik för att mäta sina annonsers effektivitet. För detta ändamål kan de använda webb-beacons som är placerade på vår webbplats för att samla in anonym data. Efter att ha fått anonym data om en användares besök på dessa och andra webbplatser kan annonsörer utforma annonser för produkter och tjänster som kan vara av intresse för användaren.

Denna webbplats använder Google Adwords och Facebook Pixel-kakor, som riktar marknadsföring med hjälp av en användarkatalog i Googles och Facebooks annonsnätverk. Användaren kan inte identifieras på basis av de data som bifogas till kakan. Användaren kan välja att blockera Google Adwords-marknadsföring som grundar sig på användarkataloger här. Du kan ändra dina egna annonsinställningar för Facebook här.

Mikäli sääntöjen ja muun dokumentaation eri kieliversiot poikkeavat toisistaan, suomenkielisiä versioita sovelletaan ensisijaisesti.